درج آگهی شرکت ها

شرکتها و موسساتی که نیاز به جذب نیرو از فارغ التحصیلان و دانشجویان مرکز آموزش بازرگانی دارند می توانند اطلاعات و آگهی خود را در این بخش ثبت نموده و پس از تایید مدیریت، آگهی جذب نیرو در سایت مرکز و تابلو اعلانات درج می گردد.

Latest News
Users
Contact
(+98)21-8695
+98218695
info@ibtc.ir
#1204, Hamedan Alley, North Kargar St., Enqelab Sq., Tehran, IRAN
(+98)21-8695
(+98)21-8695
#1204, Hamedan Alley, North Kargar St., Enqelab Sq., Tehran, IRAN
Stats
Number of visitors: 4736561 visit
Visitors Today : 49395 Person
Online: 762 Person